Gom goes for zero

Op naar een zero CO2-emissie!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de schoonmaakactiviteiten van Gom. De drie P’s, van Planet, People en Profit, gaan hand in hand en staan bij ons centraal. Om uw inzet voor MVO en de waarde die u hecht aan groene schoonmaak duidelijk zichtbaar te maken aan uw collega's, gasten en bezoekers, bieden wij u onze ‘Go For Zero’.

Gom Goes For Zero

De inzet van zo ecologisch mogelijke technieken en onderhoudsproducten is alvast één stap in de richting van een groener milieu. Gom wil echter nog wat verder gaan en haar CO2-uitstoot bij u als klant tot nul herleiden. Niet alleen door reducerende, maar ook door compenserende maatregelen te nemen.

CO2-neutraal ondernemen

Wij engageren ons om de CO2-uitstoot van onze schoonmaakactiviteiten tot nul te herleiden. In  samenwerking met het studie- en adviesbureau ZES (Zero Emission Solutions) brengen we de Carbon Footprint die Gom bij u achterlaat in kaart. Dit gebeurt volledig conform de richtlijnen van het Green House Gas Protocol. Na de volledige analyse en berekening van onze CO2-uitstoot gaan we via verschillende pistes op zoek naar alle mogelijke reducties. Dat kan zowel een optimalisatie zijn van het woon-werkverkeer als een verlaging van het elektriciteitsverbruik in het machinepark.

Duurzame energieprojecten

De resterende uitstoot wordt door Gom gecompenseerd door de aankoop van The Gold Standard Milieucertificaten van het Wereld Natuur Fonds. Hiermee investeert het WNF in projecten die de Clean Development Criteria van Kyoto hanteren, gericht op duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. De certificaten die Gom tot nu toe aankocht, steunen een waterzuiveringsproject in Thailand. Zo kiezen we niet enkel voor het milieu maar geven we ook extra kansen aan de lokale bevolking in de regio van Bangkok.