Communicatie

Communicatie, duidelijkheid, beschikbaarheid van informatie en feedback zijn dé sleutelbegrippen voor een zorgeloze dienstverlening.

Close Client, Snelle communicatie, efficiënte actie

Ons Close Client Programma (CCP) is een unieke web-applicatie waar tot u als klant toegang hebt. Via dit systeem kunt u makkelijk en snel met ons communiceren over vragen, suggesties, problemen ... Uw berichten worden automatisch doorgestuurd naar alle belanghebbenden (de SPOC, de district manager, de kwaliteitsafdeling, de operationele directie …). Met het Close Client Programma garanderen wij onze klanten een reactie binnen de 24u, ongeacht de vraag of opmerking. Bovendien biedt dit systeem u permanent toegang tot alle contractuele gegevens (offerte, contract, kwaliteitsrapportage, verslag evaluatiemeeting, productfiches enz.).

Ticketing Systeem voor opvolging

Optioneel en indien gewenst door de klant werken wij voor een snelle klachtenopvolging met een zeer performant ticketing systeem waarmee iederéén in uw bedrijf een eventuele klacht kan melden via een specifiek mailadres. Alle binnenkomende mails worden omgezet in tickets en toegewezen aan de ploegleiding of supervisor. Deze tickets worden op een efficiënte manier opgevolgd en afgehandeld. De melder wordt telkens up to date gehouden over de stand van zaken. Alle tickets én de reacties worden gearchiveerd. Ook de responstijden worden bijgehouden als structureel onderdeel van onze maandelijkse managementrapportering.