Kwaliteit

‘Kwaliteit’ is een ruim begrip.

Als schoonmaakleverancier betekent 'kwaliteit' op de eerste plaats dat het proper moet zijn. Dat impliceert dat de taken niet blindelings moeten worden uitgevoerd zoals ze zijn omschreven in het lastenboek. Intelligent resultaatsgericht schoonmaken betekent immers ook: 'wat niet vuil is moet niet worden gereinigd'. Toch vormt het lastenboek wel een zeer belangrijke leidraad om tot het beoogde eindresultaat te komen én het te kunnen evalueren.

Kwaliteitsgarantie via uniek thema-systeem !

Gom brengt op een unieke manier systeem en structuur in het schoonmaakwerk. Op basis van themakaarten en themaweken verdelen we het werk in dagelijkse, wekelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden. Via taakkaarten worden dan de meer speciale aandachtspunten in het programma opgenomen (bijv. het dagelijks stofzuigen van een kamer voor een astmalijder). Dankzij dit doordachte concept genieten al onze werkzaamheden de juiste aandacht. 

Bekijk onze certificaten en verklaringen

Elektronische controles op tablet

Om de werkzaamheden nauwkeurig, efficiënt en transparant te kunnen controleren, maken onze leidinggevenden gebruik van een tablet met de Gom DKS Quality-App. Onmiddellijk na elke controle kunt u de resultaten al raadplegen via ons CCP-Platform of, zo u wenst, via uw mail. Het dagelijks controlesysteem (DKS) van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig door de ploegleiding of supervisor is uit te voeren en direct resultaat geeft.  Er wordt niet alleen gecontroleerd of de werken al dan niet werden uitgevoerd, maar ook of de voorgeschreven werkmethodiek correct werd toegepast. Finaal telt uiteraard enkel het eindresultaat, maar er wordt ook nagegaan wat de oorzaak van een tekortkoming kan zijn. Zo weet de leidinggevende precies wat er waar moet worden bijgestuurd om herhaling te voorkomen.

Wilt u graag meer weten over de manier waarop wij kwaliteit waarborgen?
Neem gerust contact