Inkoopvoorwaarden

Deze informatie heeft betrekking op alle bestellingen van Gom bij haar leveranciers.
Wanneer op overeenkomsten tot leveringen aan Gom wordt gesproken over inkoopvoorwaarden wordt de tekst bedoeld die u hieronder kan downloaden

 Gom algemene en specifieke inkoopvoorwaarden