Profit

Gom is onderdeel van de Facilicom Services Group. Facilicom is een 100% familiaal bedrijf. Wij zijn niet afhankelijk van externe vermogensverschaffers, noch van een groot concern. Onze onderneming voert een consequente strategie, gericht op continuïteit. Er wordt dan ook op consistente wijze leiding gegeven, vanuit een stabiel en ondernemend klimaat. Dankzij een continue systematiek worden jaarlijks doelstellingen bepaald én behaald. Integraal onderdeel van dit beleid is onze bedrijfscode, die door het integrale management wordt onderschreven.

‘Profit’ is voor ons niet louter financieel rendement

Wij willen blijven investeren in innovaties. Zo werken we graag mee aan projecten om onze sector nog beter te maken.  Bovendien investeren we jaarlijks in goede doelen zoals bijvoorbeeld: het fonds ‘Olivia Hendrickx Research’ (voor kankeronderzoek) en ‘Hypoc’, (therapie met paarden, specifiek voor gehandicapten). Ook sponsoren we graag evenementen voor het goede doel bij onze klanten (bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstgeschenken voor kinderen van het ziekenhuis HUDERF in Brussel.)
Met ons unieke ‘Gom goes for Zero’ programma kunnen we ook het Wereld Natuur Fonds steunen. Zo dragen we ons steentje bij aan projecten die de Clean Development Criteria van Kyoto hanteren, gericht op duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Zoals u kunt lezen onder de P’s van People en Planet spannen wij ons in om ook op deze gebieden winst te boeken. Want als onderneming nemen wij op elk vlak onze verantwoordelijkheid.