MVO

MVO is bij Gom meer dan alleen groen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de schoonmaakactiviteiten van Gom. De drie P’s, van Planet, People en Profit, gaan bij ons hand in hand en worden door ons zeer concreet ingevuld. Wij betrekken immers de verwachtingen van onze stakeholders in alle drie de gebieden en vertalen ze in duidelijke doelstellingen.

Naast zorg voor het milieu is ook de zorg voor onze medewerkers en hun verdere ontwikkeling erg belangrijk. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook wat betreft opleiding en gezondheid.

Met ons Triple P-concept streven we naar een gezond evenwicht tussen:
•    People
•    Planet
•    Profit