Hostmanship

Als mensen gelukkig zijn in hun job, presteren ze beter en zijn ze creatiever in hun werk. Ze stralen dit geluk ook uit op collega’s, klanten, gasten en bezoekers die zich daardoor welkom en op hun gemak voelen. Dit gevoel van geluk en dit ‘hostmanship’ zijn voor ons dan ook belangrijke objectieven.

Geluk straalt van binnen naar buiten

Alleen medewerkers die zich welkom en goed in hun job voelen, kunnen u en uw klanten of bezoekers hetzelfde gevoel geven. Voor ons is ‘Hostmanship’ echter niet alleen een efficiënte manier om klanten te ontvangen, maar ook om talent te binden en te boeien. Om onze talenten optimaal te benutten gaan wij na hoe iedere medewerker zich voelt, wat hij of zij nodig heeft en hoe wij daaraan tegemoet kunnen komen.

Gastvrijheid op elk niveau

Wij coachen en begeleiden onze medewerkers zodat ze ‘het visitekaartje van uw organisatie’ zijn.
Omdat gastvrijheid zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau een draagvlak moet hebben, trainen wij in alle lagen van de organisatie. Gastvrijheid moet een beleving zijn.

Iedereen ‘host’

Hostmanship is aan te leren. Hostmanship gaat immers om bewustwording van én reflectie over de eigen acties. Iedereen kan leren nadenken over wat een ontmoeting met een cliënt of collega tot een geslaagd moment maakt. Of over hoe hij méér voor hen kan betekenen. Ook laten wij onze ‘hosts’ nadenken over methodes die op een positieve manier het verschil maken in het contact met anderen. Hostmanship gaat tot slot ook over representativiteit, een verzorgd uiterlijk (geschoren en net voorkomen), omgang met klanten en hun medewerkers, een nette werkwagen, schone  materiaaluitrusting …