Kleuter- en basisonderwijs

Basisscholen: 1-2-3-Schoon!

Gom kent als geen ander de schoonmaakbehoeften in het basisonderwijs. Wij bieden dan ook geen standaardoplossingen, maar maatwerk voor iedere locatie. Wij adviseren u bovendien hoe uw schoonmaakbudget zo effectief mogelijk te besteden. Onze aanpak? '123-Schoon - Haal het beste uit uw schoonmaakbudget', een uniek schoonmaakconcept voor basisscholen.

Een gezonde, leefbare en duurzame basisschool

Uit onderzoek blijkt dat een schoon gebouw met een goed binnenklimaat van vitaal belang is. In een schoon, fris, goed geventileerd gebouw leren kinderen beter. De leerkrachten zelf ondervinden ook dat het beter werkt. Gom weet daar alles van, onze wortels liggen immers in het onderwijs. Hier hebben wij geleerd om vooruit te denken. Dat resulteerde in '1-2-3-Schoon', ons concept om het beste resultaat uit het schoonmaakbudget van uw school te halen.

Het driestappenplan van ‘1-2-3 Schoon!’

Stap 1 - Gom maakt, in overleg met u, een transparant maatwerkplan op basis van onze unieke calculatiemethode.
Stap 2 - Gom gaat met de gemaakte afspraken aan de slag via taakkaarten waarop staat wie wat, waar doet en wanneer.
Stap 3 - Samen controleren en evalueren we periodiek het verloop van de schoonmaakactiviteiten en blijven we werken aan het optimaliseren van onze diensten.
'1-2-3-Schoon - Haal het beste uit uw schoonmaakbudget!'